CableDrop Cable Holder


معرفی محصول

سری محصولات Cabledrop بسیار کاربری هستند. با استفاده از Cabledrop محیط کار و خانه شما مرتب تر خواهد شد. شما می‌توانید Cabledrop را روی میز و یا بر‌‌ روی دیوار قرار دهید و کابل های خود را در آن قرار داده و عبور دهید. این مدل Cabledrop برای کابل و سیم های عریض تر و با ضخامت بیشتر مناسب است
سازنده BLUELOUNGE
SKU
705105338002
رنگ                 
برچسب کابل و آداپتور محافظت از مک  کابل هدیه اداری 
دستگاه Common 
دسته‌ها Cable & Adapter Mac Care