معرفی

سیگیت(Seagate) را باید رهبر دنیای ذخیره‌سازی داده‌ها نامید. سیگیت در حال توسعه محصولات شگفت انگیزی در رابطه با اشتراک‌گزاری و حفظ اطلاعات مهم است. ذخیره‌سازی شبکه‌ای توسط محصولات NAS سیگیت، یکی از راه‌حل‌های حرفه‌ای برای کسب‌و‌کارهای مختلف به شمار می‌رود.