Sumo Cable Management
اشتراک صفحه در


معرفی محصول

BlueLounge Sumo را می‌توان یک درگاه اصلی برای نگه داشتن انواع سیم و مرتب کردن آن داست. این محصول می‌تواند بر روی میز شما قرار بگیرد و تمام سیم‌های میز را به صورت محکم سر جای خود قرار دهید. بدین ترتیب دسترسی به سیم ها از طریق میز راحت تر خواهد بود.


سازنده Bluelounge
SKU
705105463834
رنگ     
برچسب کابل و آداپتور محافظت از مک  کابل هدیه Norouz Office Accessories 
دستگاه Common 
دسته‌ها Mac Care Office